Κρατήστε με ενήμερο για τα Pastry and Bakery Awards 2025

Bakery & Pastry Awards 2023

Προμηθευτές Pastry & Bakery

Συσκευασία

Bakery & Pastry Awards 2023

ACMON SYSTEMS, ACMON DATA, ICON SYSTEMS, ACMON GROUPΤην ανάγκη εκσυγχρονισμού αλλά και την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας του εργοστασίου της ανέθεσε μια από τις μεγαλύτερες αρτοβιομηχανίες της χώρας, στον όμιλο εταιρειών Acmon. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, Acmon systems ανέλαβε την αυτοματοποίηση των πρώτων υλών της μονάδας τόσο σε μορφή σκόνης (χύδην, Big Bag ή και 25kg σάκων) όσο και σε υγρή(νερό, λάδι, σιρόπι) για την τροφοδοσία των ζυμωτηρίων με δυναμικότητα που ξεπερνάει τα 6000kg ζύμης την ώρα. Η Acmon Data έχοντας αναπτύξει την σουίτα λογισμικού TracePro, για τον έλεγχο και την εκτέλεση της παραγωγής (MES), παρείχε εξατομικευμένες λύσεις αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των καθημερινών διεργασιών ενώ τέλος τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εκτέλεση της μεταφοράς ετοίμων προϊόντων στο νέο κέντρο logistics, που εκτελεί αυτοματοποιημένη διαλογή και dispatching σε μορφή παλέτας ανέλαβε η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Icon systems.