Κρατήστε με ενήμερο για τα Pastry and Bakery Awards 2025

Bakery & Pastry Awards 2023

Pastry

Καλύτερο Design Επαγγελματικού χώρου

Bakery & Pastry Awards 2023

Κατάστημα «Τοπουζογλου» στον Βόλο

Δ.ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣΗ εταιρεία Δρακουλάκης ΑΒΕΤΕ επιλέχθηκε από τον Κο Τοπούζογλου για την ανακαίνιση του καταστήματος Κασσαβέτη 25 στον Βόλο, με σκοπό την αναβάθμιση του καταστήματος. Στόχοι ήταν η νέα δυναμική εικόνα μιας σύγχρονης boulangerie, η πλήρη εκμετάλλευση του χώρου εκμηδενίζοντας τις «νεκρές» περιοχές, η προβολή της αυξημένης προϊοντικής γκάμας, η λειτουργικότητα για υπαλλήλους & πελάτες, όπως και η ελκυστική εικόνα του από τους περαστικούς. Η Δ.Δρακουλάκης, με επιτυχία κάλυψε ΟΛΟΥΣ τους παραπάνω στόχους του επιχειρηματία, μέσω της επιστάμενης Μελέτης χώρου, το νέο Design στο κατάστημα και στις βιτρίνες, την Κατασκευή σύγχρονων βιτρινών, την αποτελεσματική Χωροταξία, τον Συντονισμό εργασιών αλλά και την Εγκατάσταση.